over

De Marne – een gemeente in het ‘verre noorden van Nederland’, circa 24.000 hectare groot, met 21 dorpen en een inwonertal van rond de 11.000. Een gebied van grote schoonheid, veel ruimte en een zichtveld van drie-vijfde lucht – om maar mee te beginnen. Vanaf november 2012 heeft een kleine groep van initiatiefnemers uit het gebied (inmiddels bijgenaamd “De Bende van Acht”) de koppen bij elkaar gestoken om het project ‘Zelfontdekkend Gastheerschap’ uit te werken voor de gemeente De Marne. Een gebied ontdekken is niet alleen de tip van een folder of website, het begint vooral bij mensen die de regio kennen en hun gasten wijzen op allerlei mogelijkheden die aansluiten bij hun interesse. De kracht van kleinschalig initiatiefnemers is de persoonlijke benadering, een streekeigen gastheerschap. Het stimuleren van langere verblijfsduur en herhalingsbezoek van de toeristische gast in de regio is een gezamenlijk belang. Door samenwerking van een ieder die een hart heeft voor ons gebied, kunnen we de uitstraling die onze gemeente nu reeds heeft verder vergroten. Bij ‘Zelfontdekkend Gastheerschap’ ontdekken initiatiefnemers in een straal van 60 tot 80 kilometer – van de Waddenkust tot het Reitdiep – aantrekkelijke activiteiten en verblijfsaccommodaties voor hun gast. Bij bedrijfsbezoeken in de vorm van korte excursies maken ze tevens kennis met de persoon of personen achter elke locatie. Bij ‘Zelfontdekkend Gastheerschap’ is er tevens ruimte voor keukentafel gesprekken, informele discussies of kennisuitwisseling, alles naar wens en vraag. Sinds midden februari 2013 organiseert ‘De Bende van Acht’ buiten het toeristenseizoen een serie van (bedrijfs)excursies, waar we kennis kunnen maken met onze buren, onze collega’s en alles wat onze gemeente bezoekers heeft te bieden. Deze excursies vinden elke vier weken plaats gedurende welke we per excursie drie bedrijven en/of initiatieven bezoeken. De excursies vinden afwisselend plaats op middagen en avonden, op wisselende dagen van de week, om iedereen in de gelegenheid te stellen deel te kunnen nemen.  Ook organiseert de ‘Bende van Acht’ gespecialiseerde thema-bijeenkomsten die georganiseerd worden door de onderlinge leden.

Een ieder die interesse heeft in dit project kan zich aansluiten. Meldt u bij ons aan en wij dragen zorg voor de indeling en het verloop van de excursies. Mocht u meer informatie van ons ontvangen, laat het ons weten, wij lichten het project graag verder toe.

Advertenties